25 Nisan 2008 Cuma

2008 OKS'DE SORULACAK KONULAR

OKS sınavında yapılan müfredat değişikliği sınava hazırlanan öğrencileri endişeye sevk etti. 2008 OKS nasıl olacak? Değişiklikler neler? İşte ayrıntılar...
-->
OKS sınavında yapılan müfredat değişikliği sınava hazırlanan öğrencişleri endişeye sevk etti. Sınava yaklaşık iki ay kala yapılan bu açıklamanın yetersiz olduğunu ve çok geç kalınmış bir açıklama olduğunu ifade eden uzmanlar, Öğrencilerin bu konulara hazırlandığını bu ölçüde iptal edilen konulara vakit harcadığını söyledi. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınav zamanına iki ay kala böyle bir açıklama birçok öğrenciyi olumsuz yönde etkileyip, çalışma disiplinlerini bozdu. Peki öğrenciler ne yapmalı, 2008 OKS sınavında hangi alanda hangi konular iptal edildi, hangi sorular çıkmayacak. İşte haber5.com'a konu ile ilgili bir açıklama yapan Birikim Eğitim Kurumları konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.
İşte Birikim Eğitim Kurumları'ndan haber5.com'a yapılan açıklama :
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 11 Ocak 2008 tarihli “2008 Yılı OKS, DPY ve SBS Sınavları Hakkında Genelge”nin 17. maddesinde
“OKS soruları, 120 okulda pilot uygulaması yapılan öğretim programları ile yürürlükte olan öğretim programlarının ortak konularından hazırlanacak olup pilot uygulama okullarında öğrenim gören öğrencilerimiz hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Konuyla ilgili duyulan endişeleri yok etmek için okul müdürlükleri velileri bilgilendireceklerdir.”
Şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Açıklamaya bağlı olarak 2008 OKS’de ortaya çıkacak muhtemel konu soru dağılımı ve sınavın niteliği analiz edilebilir. Fakat MEB tarafından yapılan genel açıklama sınavda soru çıkmayacak konuları ayrıntılı bir biçimde içermediği için herkes tarafından farklı yorumlanmış ve bir karmaşaya yol açmıştır. Ayrıca konuyla ilgili net bilgilendirmenin MEB tarafından eğitim dönemi başlamadan önce yapılmış olması gerekirdi. Açıklamanın yapıldığı I. Dönem sonu itibariyle çıkarıldığı söylenen konular zaten işlenmişti. Bu nedenlerle MEB’e ait genel açıklama sınav sonucunda ortaya çıkması muhtemel sorunlarla ilgili MEB’in sorumluluktan kaçtığı izlenimini vermektedir. Yapılan genel açıklama MEB’in bu konuyla ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Sınava az bir zaman kalsa da kamuoyunun beklentisi bu hususun MEB tarafından aydınlatılmasıdır.
Bütün bu şartlara rağmen Birikim Eğitim Kurumları Yayın ve Zümre Koordinatörlüğü yaptığı çalışmayla olabilecek en doğru değerlendirmeyi ortaya koymaya çalışmıştır. Sadece konu başlıklarını incelemekle yetinmeyip içeriği de inceleyerek birbirleriyle bağlantılı konular hususunda dikkatleri çekmiştir. Açıklamaların titizlikle okunduğunda öğretmen ve öğrencilere yol göstereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
2008 OKS TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME
Eski müfredatla yeni müfredatın karşılaştırılması neticesinde edebiyat bilgileri konusu içerisinde 6,7 ve 8. sınıflarda “Şiir Bilgisi” bölümünden kafiye, uyak, redif, kafiye şeması konularının yeni müfredatta olmadığı tespit edilmiştir.
Ses Bilgisi konusundan da “Ünlü Uyumu (küçük ünlü uyumu, büyük ünlü uyumu)” alt başlığının 6,7 ve 8. sınıflarda tamamen çıkarılmış olduğu tespit edilmiştir.
Pilot okullar için hazırlanan 8. sınıfın öğretmen kılavuz kitabında kazanım listelerinde bazı konuların başlığının görülmediği fakat etkinlikler içerisinde konunun işlendiği görülmüştür.
Örneğin; cümle ögeleri konusu içerisinde 155. sayfa dil bilgisi öğrenme alanı etkinlik 8 örneklerde “ek fiil, sıfat tamlaması, isim tamlaması, kelime grupları” cümle ögeleri içerisinde konu zinciri olduğu için işlenmiştir.
Kısaca 2008 OKS’de Ünlü uyumuyla şiir bilgisi konularından soru gelmeyeceğini; diğer konularla ilgili gelecek soruların ise geçmiş yıllara göre daha kolay ve yorum ölçmeye yönelik olacağını söyleyebiliriz.
2008 OKS MATEMATİK GENEL DEĞERLENDİRME
İşlem konusu yeni müfredat 7. sınıfta Rasyonel Sayılarda tablo üzerinde gösterilmiştir. Dolayısıyla bu konudan soru çıkmayacağı söylenemez.
Konu başlığı olarak Deltoid yeni müfredatta yok. Fakat 2 üçgenin çevre ve alan bilgisinden yola çıkılarak deltoid adı anılmadan soru sorulabilir.
Yeni müfredatta Öklit bağıntısı formül olarak verilmemiş; fakat (Öklit adı anılmadan) dik kenar bağıntıları kullanılarak sorulan uzunluk bulunur.
Binom Açılımı yok. Bu konudan soru sorulmasını beklemiyoruz.
Matematik Sistemler (Saat Aritmetiği ve Modüler Aritmetik) konusunun sorulmayacağını kabul edebiliriz. Bu konularla ilgili sadece kalan bulma işlemi yaptırılarak soru sorulabilir.
2008 OKS FEN BİLGİSİ / FEN ve TEKNOLOJİ GENEL DEĞERLENDİRME
1. Fizik yeni programda olmayan konular ve değerlendirmelerimiz
(5.Sınıf): Işık ve Ses Ünitesi’nde; Küresel aynalarda ve merceklerde görüntü oluşumu
(6.Sınıf): Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesi’nde; Dokunma ile elektriklenme de yük paylaşımları ve Pillerin paralel bağlanması
(7.Sınıf): Kuvvet ve Hareketin Buluşması Ünitesi’nde; Ortalama hız, ivme, bağıl hareket, düzgün yavaşlayan ve düzgün hızlanan hareket
Açıklama: Yeni öğretim programında hızlanan ve yavaşlayan hareketin nasıl olduğu örneklerle açıklanmış ayrıca,”Grafik yorumlar ve çizer” kazanımını dikkate aldığımızda bu bölümü anlatmak isabetli olacaktır.
(7.Sınıf): İş yap enerji aktar ünitesi’nde; Güç
(7.Sınıf): Yaşamımızı Kolaylaştıran Basit Makineler Ünitesi’nde; Vida, Çıkrık Formülleri ve Vida Adımı
(7.Sınıf): Ya Basınç Olmasaydı Ünitesi’nde, Gaz Kanunları (basınç-hacim, basınç-sıcaklık)
(8.Sınıf): Manyetizma Ünitesi’nde, Manyetik Cisimlerin Manyetik Alan Çizgileri ve Dünyanın Manyetik Alanı
2. KİMYA YENİ PROGRAMDA OLMAYAN KONULAR ve DEĞERLENDİRMELERİMİZ
(7.Sınıf): Maddenin İç Yapısına Yolculuk Ünitesi’nde Karışımların ayrılma yöntemleri, Çözünürlük ve İzotop Atomlar.
(8.Sınıf): Kimyasal Tepkimeler Ünitesi’nde, Kimyasal Kanunlar (Sabit Oranlar Kanunu-Katlı Oranlar Kanunu.)
3. BİYOLOJİ YENİ PROGRAMDA OLMAYAN KONULAR ve DEĞERLENDİRMELERİMİZ
(5.Sınıf): Canlıları Sınıflandıralım Ünitesi’nde, Protistler ve Bakteriler
(6.Sınıf): Canlının Canlılık Özelliğini Gösteren En Küçük Yapı Birimi: Hücre Ünitesi’nde,
Hücre Zarında Madde Geçişleri ve Bitkisel-Hayvansal Dokular
(8.Sınıf): Canlılar İçin Madde ve Enerji Ünitesi’nde, Fotosentez’in Kimyasal Denklemi ve
Fotosentez hızına Etki Eden Faktörler
Genel Açıklama: Eski müfredat ile yeni müfredatta bazı konuların içerikleri aynı olmakla beraber eski müfredatta bulunan kavramlar yeni müfredatta karşılığını bulamamaktadır.
Örneğin, eski müfredatta A Polar Kovalent Bağ: Aynı cins ametal atomların elektronları ortaklaşa kullanmasıyla oluşur. Polar Kovalent Bağ: Farklı cins ametal atomlarının elektronları ortaklaşa kullanarak oluşur denilmektedir.
Yeni müfredatta ise bu kavramlara girmeden kovalent bağların aynı cins atomlar arasında olduğu gibi farklı cins atomlar arasında da olur denilip örnekler verilmiştir.
Her iki müfredatı karşılaştırırsak sadece birinde kavram kullanılması farklılık arz etmektedir. Bu nedenle A Polar Kovalent Bağ ile Polar Kovalent Bağ yeni müfredatta yer almamıştır denilemez. Bunun gibi daha birçok örnek gösterilebilir.
Soru çıkmayacak konuları tespit ederken bu gözle bakmak gerekir. Bu konuda daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için yeni programın ve eski programın 6, 7 ve 8. sınıf ders kitapları sadece başlıklar açısından değil; içerik açısından da karşılaştırılmalıdır.
2008 OKS SOSYAL BİLGİLER GENEL DEĞERLENDİRME
ESKİ MÜFREDAT İLE YENİ MÜFREDATIN ÖRTÜŞEN KONU VEYA İÇERİĞİ DIŞINDA KALAN BÖLÜMLER
( 1) TARİHİN TANIMI
(2) MOĞOLLAR ve DİĞER TÜRK DEVLETLERİ
( 3) OSMANLI TARİHİNDE DURAKLAMA, GERİLEME DAĞILMA DÖNEMLERİ
Uyarı: 7 Sınıf, Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesinin Osmanlı Yeni Başkentinde konusunun alt konusu olan Osmanlı Denizler Fatihi’nde denizcilikle ilgili faaliyetler Duraklama ve Gerileme dönemleri içeriğiyle örtüşmektedir. (Sınavda soru gelebilir) Gerileme ve Dağılma dönemlerindeki ıslahatların Türk tarihinde Yolculuk Ünitesinin; Etkiledik Etkilendik Ama Nasıl ve Yenilikler ve Osmanlı Devleti konularının içeriği ile örtüşmektedir. (Sınavda soru gelebilir)
Uyarı: 7 Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesinin ve Yaşayan Demokrasi Ünitesinin Kurultaydan Meclise alt konu başlığının içeriği Eski müfredattaki Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ünitesi içeriği ile büyük ölçüde örtüşmektedir. (Sınavda soru gelebilir )
( 4) DÜNYANIN ŞEKLİ HARAKETLERİ
Uyarı: Yeni müfredatta konu olarak tam karşılığı olmamasına rağmen 6.sınıf Yeryüzünde Yaşam Ünitesinin Dört Mevsim; Değişik yerler Farklı Yaşamlar konularında enlemin (dünyanın şeklinin) sıcaklık ve iklim üzerinde etkisinden bahsedilmektedir (Bu boyutuyla sınavda soru gelebilir)
(5) YEREL SAAT HESAPLAMALARI
(6) HARİTADA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ (İZOHİPSLER)
(7) BÖLGELER COĞRAFYASI
Uyarı: Bölgeler Coğrafyası yeni müfredatta 6. sınıf Ülkemizin Kaynakları ve 7. sınıf Ülkemizde Nüfus üniteleriyle içerik örtüşmesine sahip olduğu için bu konuların müfredat dışı olduğu ve bu konulardan soru sorulmayacağına ilişkin açıklamalar yanıltıcıdır
Genel Değerlendirme: Yeni müfredattaki sarmallık ilkesi ve konu bölümlemesi dikkatte alınmadan kesin ve kalın çizgilerle bu konudan soru sorulmayacak şeklinde yapılan değerlendirmeler öğrencilerimizi yanlış yönlendirecek ve zarar verecektir. En azından böyle bir değerlendirme yapmadan önce yeni müfredat bütünüyle etüt edilmelidir. Bu çalışmayı yapan bir kişi bazı konuların hem isim hem de içerik olarak yeni müfredatın sınırları dışında kaldığını tespit ettiği gibi bazı konuların isim karşılığı olmamasına rağmen farklı ünitelerde hatta farklı sınıflarda içeriğin dağıtıldığını (sarmallık) görecektir

23 Nisan 2008 Çarşamba

SBS NEDİR?

MEB, 2008-Haziran’da son kez yapılacak OKS’nin yerine geçecek Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin içeriğini anlatan bir kitapçık hazırladı. İşte 25 soruda yeni sistemin ayrıntıları:Yeni sistemin anlatıldığı kitap, eğitimci, veli ve öğrencilerin sorularına açıklık getirdi. İşte 25 soruda yeni sistemin tüm ayrıntıları….

1-OKS neden kaldırıldı?
OKS’de sorular, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini kapsamakta, yıl boyunca öğretim görülen diğer dersler kapsam dışındaydı. Öğrenciler sadece belirli derslere yönelip, sosyal aktivitelerden uzak kalıyordu.

2- OKS’nin olumsuzlukları nedir?
Öğrenci başarısının 120 dakikalık ve telafisi olmayan bir sınavla ölçülmesi, öğrencilerimizde ve velilerde kaygı, stres, gerilim, tek hedefe kilitlenme olumsuz tutumları berberinde getirdi. Bu süreç, okul içi performansı azaltıp disiplini olumsuz etkiledi.

3- OGES nedir?
İlköğretim 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Yılsonu Başarı Puanı (YBP), Davranış Puanı (DP) olmak üzere üç ana unsura dayanan Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES)’dir.

4- OGES tam olarak ne zaman işlerlik kazanacak?
2009-2010 eğitim öğretim yılında.

5- OGES dershanelere yönelimi artıracak mı?
Hayır. Sistemin unsurlarından sadece biri olan SBS, öğrencinin derste gördüğü konulardan temel düzeyde ve zor olmayan sorulardan oluşmakta.

6- SBS, zorunlu bir sınav mı?
Değil. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan okullara yerleştirmede puana etkisi var.

7- SBS, hangi sınıflarda yapılacak?
21 Haziran 2008’de 6. sınıflara, 22 Haziran 2008’de 7’nci sınıflara, 2008-2009 öğretim yılında ise 6, 7 ve 8’inci sınıflara.

8- Özel eğitime muhtaç öğrenciler SBS’ye girecek mi?
Evet, çünkü bu sistem öğrencinin tüm özelliklerini dikkate alarak ortaöğretime bir yönlendirme yapmayı hedeflemekte.


9- Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) nedir?
İlköğretimin 6, 7 ve 8’inci sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yıl sonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saatine bölümü ile hesaplanan puan.

10 - YBP nasıl hesaplanacak?
Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecek. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek YBP hesaplanacak. Hesaba tüm dersler (Resim, müzik vd) katılacak.

11 - Davranış Puanı (DP) nedir?
İlköğretim okullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistemce otomatik elde edilen puandır.

12- DP hesaplanırken objektiflik sağlanabilecek mi?
Birden çok öğretmenin katılımı zorunlu olduğundan subjektif değerlendirmeler olmayacak.

13 - DP nasıl hesaplanacak?
6, 7 ve 8’inci sınıflarda öğrencinin davranışlar ile yönlendirme yönergesinin verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenecek.

14- Sınıf Puanı (SP) nedir?
İlköğretim 6, 7 ve 8’inci sınıflar için SBS Puanı (% 70), YBP (%25) ile DP (% 5) etkiyle her 3 puan türü için üç yılda ayrı ayrı hesaplanacak puan.

15 - OYP nedir?
Ortaöğretim Yerleştirme Puanı. 6’ncı sınıf puanı (SP 6) % 25, 7’nci sınıf puanı (SP 7) % 35 ve 8’inci sınıf puanının (SP8) % 40 oranında hesaplanmasıyla elde edilen puan.

16- SBS’ye girmeyen öğrencinin OYP’si nasıl hesaplanacak?
Sınava girmediği yılın en düşük SBS puanı alınarak hesaplanacak.

17 - SBS’de testlerinin ağırlık katsayıları ne olacak?
SBS’de Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilgisi 3, Sosyal 3, Yabancı Dil 1 olacak.

18 - SBS’de soruların içeriği nedir?
Okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanacak. Sorular, öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak ve geçmiş yılları kapsamayacak.

19 - SBS’de soru sorulacak dersler hangileri?
Türkçe, Matematik, Fen ve Tek., Sosyal Bil., Yabancı Dil, Din Kült. ve Ahlak Bilgisi.

20- SBS’de soru sayısı ne olacak?
6’ncı sınıflarda 80, 7’nci sınıflarda 90, 8’inci sınıflarda 100 (2009 yılından sonra) soru sorulması düşünülmekte.

21- Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?
OYP’ye göre 8’inci sınıfın sonunda tercih başvuruları alınmak suretiyle, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yapılacak.

22– Bu yıl 7’nci sınıfta olan öğrenciler 2009’da nasıl yerleşecek?
7 ve 8’inci sınıf orta öğretime geçiş puanı ile yerleştirme işlemleri yapılacak. 7’nci sınıf % 40, 8’inci sınıf % 60 oranında hesaplamaya dahil edilecek.

23- SBS’de yabancı dil sorusu özel okul öğrencilerine avantaj
sağlamayacak mı?
Sınavdaki dil sorularının düzeyi ve ağırlık katsayıları düşük. Avantaj sağlamayacak.

24- SBS ve OKS kılavuzlarına nasıl erişilebilecek?
Kılavuzlar, MEB’in internet sitelerinde ileri bir tarihte yayımlanacak.

25- 2008’de özel okullara giriş nasıl olacak?
Bu okullara giriş, kendi kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecek.

OKS'DE BUNLARA DİKKAT EDİNİZ.

Uzmanlar bu seneki OKS soruları için “Hem konu azaldı, hem de soru tipi daha kolay olacak” diyor.
Pilot okullarda uygulanan farklı müfredat nedeniyle bu yıl soruların değişmesi, bazı öğrencilerde strese bazılarında da rahatlamaya neden olurken, uzmanlar, öğrencilere sakin olmalarını telkin ederek “değişikliğin onların lehine” olduğunu ifade ediyor. Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Turgay Polat, geçmiş yıllarla kıyaslandığında bu yıl OKS’nin çok daha kolay olacağını vurguladı.


BUNLARA DİKKAT EDİNTurgay Polat, öğrencileri, kalan süreyi verimli biçimde kullanmaları konusunda uyarıyor. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji olmak üzere 4 testen soruların çıkacağına dikkat çeken Polat, öğrencilere, üzerinde durmaları gereken konuları şöyle sıralıyor:TÜRKÇE: Sınavda çıkacak olan Türkçe sorularının yüzde 80′i anlam bilgisi, yüzde 20’si ise dil bilgisi ve kullanımı ile ilgilidir. Bunlar arasında, öğrencilerin ağırlıklı olarak üzerinde durmaları gereken konular, sözcük, cümle, paragraf bilgisi, sözcük türleri, cümlenin öğeleri, anlatım bozukluğu, eylemde çatı, eylemsi cümle türleri.

MATEMATİK: Kümeler, kareköklü sayılar, harfli ifadeler, problemler ve tipleri, istatistik ve grafikler, olasılık, üçgende benzerlik, dörtgenler, çember ve daire konularını ağırlıklı olarak gözden geçirin ve bunları bir kez daha çalışın.

FEN VE TEKNOLOJİ: Öncelikli dikkat edilmesi gereken konular elektrik, basınç, kaldırma kuvveti, hareket, iş enerji ve basit makineler, maddenin tanecikli yapısı, periyodik tablo, kimyasal bağlar, kimyasal tepkimeler, asit ve bazlar, hücre, fotosentez, solunum, canlıların doğa ile iletişimi, üreme, gelişme ve kalıtım

SOSYAL BİLGİLER: Öncelikli konular, İslamiyet öncesi Türk tarihi, İslam tarihi, Türk İslam tarihi, Osmanlı kuruluş ve yükselme, Avrupa tarihi, inkılap tarihi, coğrafi konum, ölçek bilgisi, Türkiye’nin iklimi, coğrafi konumu, komşuları ve Türk dünyası, vatandaşlık bilgisi. Tarih konularında inkilap tarihi yüzde 70 ağırlıkta. (Pervin Kaplan/Sabah)

5 Nisan 2008 Cumartesi

OKS- ÖSS HEDEFLERİNİZ VE ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİM SÜRECİ

1. OKS-SBS sınavlarında; 8. sınıf öğrencileri Fen Liselerini, Askeri Liseleri ve Ankara’da ilk 10 Anadolu Lisesi’ni kazanmayı hedeflemelidir

6. ve 7. sınıf öğrencileri ise girdikleri deneme sınavlarında, üst seviyede puan almayı (400 ve üstü) hedeflemelidir.

2. ÖSS'ye hazırlanan öğrenciler istedikleri alanların ilk sırasında yer alan üniversitelere girmeyi hedeflemelidir. Unutmayın hefelerinizdeki vazgeçişler; gerçek hayatta hedefelerinizin çok daha küçülmesine neden olacaktır.

3. Gençlerimizin ve yavrularımızın, sevdikleri ve başarılı olacakları mesleklere sahip olabilmeleri için; kıymetli varlığımız, milletimizin ve devletimizin teminatı evlatlarımızı emin ellere ve doğru adreslere teslim etmek, en doğal hakkınızdır. Günümüzde parlak bir geleceğe sahip olmak için; çocuklarımızın isteyerek ve severek yapacakları mesleklere sahip olabilmesi için belli başlı üniversitelerin, belli fakültelerini kazanmak mecburiyeti vardır. Uygulanan ÖSS sisteminde, istenilen üniversiteye gidebilmenin yolu Fen ve Anadolu Liselerini kazanmaktan geçmektedir. SBS sınav sistemi çocuklarımızı 4. ve 5. sınıftan itibaren geleceğe hazırlamayı gerekli kılmaktadır. Fen ve Anadolu Liselerine bir şansızlık sonucu giremeyen öğrencilerin ise durumlarını telafi etmeleri sağlıklı ve bilinçli adımlar atmaları gerekmektedir.

OKS-SBS öğrencilerinin Anadolu- Fen lisesi öğrencileri ve velileriyle bizzat görüşerek onların tavsiyeleriyle hareket etmeleri; aynı şekilde ÖSS öğrencilerinin de çevrellerindeki üniversitelilerin deneyimlerini öğrenmeleri çok önemli bir tecrübe kazanmalarını sağlıyacaktır. Rüzgarın önündeki yaprak gibi hareket etmemelisiniz. Sizden daha önce bu yoldan geçenlerin tecrübelerinden mutlaka faydalanmalısınız.
SİZCE GELECEĞİNİZ ŞANSA BIRAKILACAK KADAR ÖNEMSİZ Mİ?

FEN LİSELERİNE, ANADOLU LİSELERİNE ve ASKERİ LİSELERE HAZIRLIK

Liselere Giriş Sınavlarının 8. sınıfta uygulanmaya başlanması ile Fen Liselerinin önemi daha da artmıştır. Bilim adamı yetiştirmeye yönelik bu okullara girebilmek için Liselere Giriş Sınavlarında üstün başarı elde etmek gerekmektedir...

ANKARALI öğrencilerin gözdesi olan ANKARA FEN LİSESİ' nin kontenjanı 96 öğrencidir. Bu okul, ANKARA dışındaki öğrenciler tarafından da özellikle tercih edildiği için her yıl ANKARA' dan yirmi ile otuz arasında öğrenci bu okulu kazanmaktadır. ANKARA FEN LİSESİ' ni kazanabilmek için Liselere Giriş Sınavından 100 sorudan en az 96'sını doğru yapmak gerekmektedir...

ANKARA' da bulunan ANADOLU LİSELERİ ' nin toplam kontenjanı 8.000 civarındadır. Bu okullar için de TÜRKİYE'nin her yerinden tercih yapılmaya başlanacaktır. ANKARA'da 8. sınıflarda halen 70.000 civarında öğrenci okuduğuna göre, bu sınavı kazanmanın zorluğu takdirlerinize bırakılır.

Hedefimiz olan ilk 10 ANADOLU LİSESİ'nin toplam kontenjanı ise 2340 civarındadır. Bu durumda, sınava hazırlanmanın tesadüflere bırakılmayacağı gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

ASKERİ LİSELERİ kazanan öğrencilerimiz aynı zamanda ANKARA'da İLK YEDİ ANADOLU LİSESİ'ni de kazanmaktadırlar.

TÜRKÇE DERSİ olarak sözümüzü bir kez daha tekrar edelim:
"OKUDUĞUNU ANLAMAYAN PROBLEM ÇÖZEMEZ"

2 Şubat 2008 Cumartesi

ŞİİRSİZ OLMUYOR DOSTLAR...

GÜNCE

bir kırıkkale
Kızılırmakla öpüşür sabahları
sularını sırtını okşar
selam söyle diye Karadeniz'e
-varamayan ırmaklar mı kaldı denizlere?-

sevdim seni Karadeniz
sevdim seni

1997-Kırıkkale/iey

30 Ocak 2008 Çarşamba

TÜRKÇE- EDEBİYAT DERSLERİ NE KADAR SIKICI DEĞİL Mİ?


OKS ve ÖSS'de Türkçe dersinin ağırlığını hepimiz biliyoruz. En azından; "Okuduğunu anlamayan problem çözemez." deriz. İşte tam bu anlamda, tecrübelerim sonucu gözlemlediğim bir şeyi sizinle paylaşmak için bu sayfayı açtım.
Ne mi paylaşacağım şey?
Biraz merak iyidir. :))

Ama hemen söyleyeyim birçok öğrencinin; hem de çok çok başarılı birçok arkadaşınızın Türkçe ile sorun yaşadığını gözlemliyorum!
Sayısal soruların tamamını cevaplayan zehir gibi çocukların;
şöyle iki satırlık sözcükte anlam veya dil bilgisi sorusuyla karşılaşınca apışıp kaldıklarını görüyoruz!
Çok sormuşlardır:
--Hocam nasıl oluyor bu! Deli olacağım! Hiçbir şey anlamıyorum! Ha öylemiydi? Hiç öyle düşünmedim!
diye...
Evet, acaba Türkçenin de somut, net, açık; matematik gibi kesin cevaba götüren bir anlama -anlatım yolu yok muydu?

Size bir şey söyleyeyim mi?
--TÜRKÇEYİ MATEMATİKSEL KESİNLİKTE ANLATAN FORMÜLLER VAR!

--Hatta 2-3 dakikada çözdüğünüz pargraf sorularını 30-40 saniyede çözme yolları da!
-- Dil bilgisini eğlenceli ve net bir biçimde anlama yöntemleri de!
--Anlatım bozukluklarının o kadar da korkulacak bir konu olmadığı gösteren anlatımlar da...
Gerçek bilgiyi öğrenmek herkesin hakkı.
Buyurun denemesi bedava!
Sorularınızı bana iletin.
İsterseniz derslerime katılın.
Türkçeyle ilgili bir sorununuz varsa ben buradayım
.